Termine - Diätkoch / Diätköchin

24.10.2023
Diätkoch (w/m/d) - UPDATE 1
25.10.2023
Diätkoch (w/m/d) - UPDATE 2
26.10.2023
Diätkoch (w/m/d) - UPDATE 3
15.01.2024 - 19.01.2024
Vorbereitungslehrgang zum Diätkoch (w/m/d) Modul I | IHK
05.02.2024 - 09.02.2024
Vorbereitungslehrgang zum Diätkoch (w/m/d) Modul II | IHK
04.03.2024 - 08.03.2024
Vorbereitungslehrgang zum Diätkoch (w/m/d) Modul III | IHK
22.04.2024 - 26.04.2024
Vorbereitungslehrgang zum Diätkoch (w/m/d) Modul IV | IHK
13.05.2024 - 17.05.2024
Vorbereitungslehrgang zum Diätkoch (w/m/d) Modul V | IHK